Договір щодо цільової підготовки фахівців – гарантія працевлаштування студента

Валентина Софілканич, Центр комунікацій Львівської політехніки
Заставка до матеріалу

Договори щодо цільової підготовки фахівців – один із способів налагодження контактів кафедр Львівської політехніки з підприємствами. Власне, цей спосіб відкриває великі можливості для співпраці, реалізування студентом своїх професійних компетенцій на підприємстві з можливістю працювати надалі в ньому на постійній основі.

Цільова підготовка фахівців у ЗВО провадилася завжди. Зокрема формою такої підготовки є обсяги державного замовлення на підготовку фахівців відповідних спеціальностей, які встановлює Міністерство освіти і науки України. Однією з форм реалізування цільової підготовки є укладання тристоронніх договорів підприємство–університет–студент.

Практика укладання таких договорів є досить давня, адже університети прагнули надати своїм випускникам роботу, а держава була зацікавлена, щоб студенти працевлаштувалися в Україні і за можливістю в державних підприємствах. У 2010 році Міністерство освіти і науки України запропонувало ЗВО укладати договори, які передбачають цільову підготовку фахівців. Що ж це означає? Підприємство розуміє, що в нього буде потреба в кадрах і за своєю ініціативою пропонує укладати тристоронній договір, згідно з яким університет зобов’язаний готувати фахівців, студент – вчитись і працювати на підприємстві, а підприємство – дати йому роботу за фахом і можливість кар’єрного росту. Підприємства, які уклали такі договори, мають можливість брати участь у корегуванні навчальних планів та освітньо-професійних програм відповідно до своїх потреб.

«Колись ми укладали такі договори для великої кількості студентів – понад 90% студентів, які навчалися за державним замовленням, їх мали. Особливо зверталася увага на державні підприємства, для забезпечення їх кадрами. Це давало можливість замовникам відслідковувати успішність студентів, забезпечувати проходження практики на їх базі, і в майбутньому працевлаштовувати. Зараз, в основному, роботодавці звертаються за вже готовими спеціалістами – в нас є ціла низка таких пропозицій. Назріла особлива криза з кадрами, а відповідно з’явився попит на інженерів технічних спеціальностей», – розповідає керівник виробничої практики Національного університету «Львівська політехніка» Олег Іларійович Логуш.

Тристоронні угоди укладаються здебільшого за ініціативи університетів і підприємств. У 2015 році Міністерство освіти і науки України відмінило обов’язковість укладання тристоронніх договорів щодо цільової підготовки. На цей навчальний рік було укладено 9 таких договорів, і всі вони підписані з атомними електростанціями України. Та Львівська Політехніка налаштована на співпрацю й прагне збільшити кількість таких договорів і за іншими спеціальностями й мотивує до цього кафедри і конкретно студентів. Усі договори укладаються за обов’язкової згоди студента, адже згідно Статті 43 Конституції України: «Кожен має право на працю .., яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується».

«Водночас, за наявності тристороннього договору, випускник забезпечений роботою ще в процесі навчання. Підприємство відповідно забезпечує кадровий резерв молодими фахівцями, а Політехніка може відслідкувати, куди йдуть працювати її випускники. Більше того, підприємство може фінансово підтримувати й заохочувати студента й оновлювати матеріальну базу кафедр – це все можна прописати в тристоронньому договорі, передбачити стипендії, проходження практики, оплачуваного стажування й багато іншого. Крім цього, нове обладнання і технології дозволяють підвищити якість підготовки фахівців», розповідає начальниця відділу працевлаштування та зав’язків із виробництвом Національного університету «Львівська політехніка» Світлана Олексіївна Гладун.

Договір про цільову підготовку – хороший спосіб мотивувати студента навчатися й розвиватися в обраній професії. Підприємство з першого курсу разом із ЗВО готує студента до професійної діяльності, дає йому не тільки практичні знання й навички, а й гарантію кар’єрного росту та стабільності, що по-своєму забезпечує впевненість йому в тому, що воно не втратить підготованого за його участі фахівця.