Положення про матеріальне заохочення науково-педагогічних, педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників і докторантів Національного університету «Львівська політехніка»

Положення про матеріальне заохочення науково-педагогічних, педагогічних, наукових, інженерно-технічних працівників та докторантів Національного університету «Львівська політехніка» розроблене згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 790 від 22 серпня 2005 р., наказом МОН України № 557 від 26 вересня 2005 р., іншими нормативно-правовими актами України та Статутом Національного університету «Львівська політехніка» (зі змінами від 10.02.2021р.).

Інформація про документ
Стандарт вищої освіти СВО ЛП 04.07., Наказ № 65-1-10 від 11 лютого 2020 р. (зі змінами, наказ № 42-1-10 від 10 лютого 2021 р.; наказ № 226-1-10 від 19 квітня 2021 р.)
Оновлено 3 місяці 1 тиждень тому