Проректор Львівської політехніки Роман Корж про діяльність Інноваційного комплексу «Школа – Коледж – Університет – Підприємство»

Анна Зіганшина, Центр комунікацій Львівської політехніки
Проректор Університету Роман Корж

Упродовж багатьох років Національний університет «Львівська політехніка» успішно реалізовує проєкт Інноваційного навчально-наукового виробничого комплексу «Школа – Коледж – Університет – Підприємство». Головна мета Комплексу – залучити до навчання в Політехніці талановиту молодь, сформувати зміст підготовки фахівців за чітко визначеними потребами й спеціальностями, починаючи від шкільної лави. Докладніше про функціонування та перспективи проєкту розповів проректор із науково-педагогічної роботи та соціального розвитку Роман Корж.

– Розкажіть, будь ласка, загалом про ступеневу модель «Школа-Коледж-Університет-Підприємство».

– Інноваційний навчально-науково-виробничий Комплекс «Школа-Коледж-Університет-Підприємство» при Національному університеті «Львівська політехніка», створено за наказом Міністерства освіти і науки України 26 травня 2010 р. Створення та функціонування Комплексу є вимогою сучасності, оскільки саме такі структури спроможні успішно в межах чинного законодавства забезпечити інтегрування закладів середньої освіти із університетами, сформувати зміст безперервної освіти, якісно зреалізувати профілізацію закладів середньої освіти, змістовно провадити профоpiєнтаційну роботу, здійснювати відбір і навчання талановитої молоді, дозволити зробити абітурієнту влучний вибір своєї професійної діяльності. Також на базі Комплексу, наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» від 13 березня 2015 р. було створено Коледж інноваційних технологій, як структурний підрозділ Інституту підприємництва та перспективних технологій. Відповідно до набуття чинності Закону України «Про фахову передвищу освіту» та вимог щодо набуття статусу закладу фахової передвищої освіти, наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» за № 348-1-10 16 липня 2020 року Коледж перейменовано на «Фаховий коледж інноваційних технологій» Інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка».

– Що лежить в основі цього інноваційного навчально-науково-виробничого Комплексу?

– Комплекс – це реалізування нової моделі підготовки фахівців, ідея якої сформувалася завдяки вивченню Європейських стандартів системи освіти і вимог української сучасності. В її основу покладено удосконалену систему ступеневої підготовки фахівців.

– У чому полягає унікальність та важливість Інноваційного навчально-наукового виробничого Комплексу «Школа – Коледж – Університет – Підприємство»?

– Унікальність роботи Комплексу виокремлює чіткі переваги для його учасників: досвід та адаптування до університетської освіти, паралельне профільне навчання за інтегрованими навчальними планами, залучення студентів ОПС «фаховий молодший бакалавр» до наукових заходів із можливістю апробації власних досліджень, досвід практичної підготовки за профільними спеціальностями, забезпечення умов професійної самовизначеності особистості.

– За якими спеціальностями після здобуття базової загальної середньої освіти можуть навчатися учасники програми? Чи популярна ця програма серед вступників?

– Набір на ОПС «фаховий молодший бакалавр» здійснюється за трьома акредитованими спеціальностями: 122 «Комп’ютерні науки », 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 075 «Маркетинг». Динаміка контингенту вступників ОКР «молодший спеціаліст» та « фаховий молодший бакалавр» протягом багатьох років має високі показники. Цього року своє навчання за цією програмою продовжують 155 студентів. Відповідно до змісту функціонування Комплексу на основі ступеневої освіти, випускники Коледжу продовжують навчання на освітньому ступені «бакалавр».

– Які навчальні заклади цьогоріч є учасниками Комплексу?

– Станом на 1 січня 2021 року учасниками Комплексу є 37 закладів середньої освіти Львова та Львівської області, а саме: ЗСО м. Львова № 2, лінгвістичні гімназії № 4, № 5, гімназія ім. О. Степанівни, ліцей «Оріяна», ліцеї № 82, № 84, № 31, № 45, № 49, № 66, № 13, № 90, № 96, гімназія міжнародних відносин ім. Стуса, гімназії № 18, № 48, гімназія «Сихівська», гімназії № 22, № 81, № 41, № 17, № 74, № 95, № 65, Львівська правнича гімназія № 27, а також у м. Дрогобич: ліцеї № 3, 4, 1, 16,17 та ім. Б. Лепкого, у Бориславі: ліцей № 1, м. Трускавець: ліцей № 3, м. Стебник ЗСО № 6, 7, м. Самбір ліцей № 4.