Микола Гнатчук: «Працівники з інших закладів доповнюють навчальний процес студентів і науковістю, і практичними порадами»

Галина Квас, Центр комунікацій Львівської політехніки
Заняття у Політехніці

Освітній процес у Львівській політехніці забезпечують понад 2 тисячі штатних науково-педагогічних працівників. Для того, аби покращувати навчання, всебічно його вдосконалювати, урізноманітнювати, у Політехніці активно залучають провідних наукових та науково-педагогічних працівників з інших закладів вищої освіти (ЗВО) та наукових установ.

– Пропозиція щодо працевлаштування фахівців із інших ЗВО йде від кафедри та інституту, – розповів начальник відділу кадрового забезпечення навчального процесу Микола Гнатчук. – Завідувач кафедри визначає, що лекції з певної дисципліни на високому рівні може читати, наприклад, висококваліфікований науковий співробітник Національної академії наук, або ж лабораторне заняття вести особа, яка має значний практичний досвід роботи в даній галузі з організації або підприємства. Підставою для зарахування є подання завідувача кафедри погоджене з директором інституту. Такі особи, як правило, зараховуються за сумісництвом при наявності вакантних посад науково-педагогічних працівників на кафедрі або ж на умовах погодинної оплати праці.

– Представників яких саме закладів вищої освіти та установ активно долучають до освітнього процесу в Політехніці?

– Таких закладів є багато, ось неповний перелік: Акціонерне товариство «Укртрансгаз»; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України; Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України; Львівська обласна державна адміністрація; Інститут прикладних проблем механіки та математики ім. Я. С. Підстригача; АТ «Галичфарм»; Науково-виробниче підприємство «КАРАТ»; Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка; Українська академія друкарства; ТОВ «НТА ПЛЮС»; Телерадіокомпанія «Люкс»; Львівська національна академія мистецтв; Національне агентство кваліфікацій; Львівська міська рада; Головне управління Національної поліції; Карпатське відділення Інституту геофізики НАН України; Рахункова Палата; Державна казначейська служба України; Фонд державного майна України; Державний архів Львівської області; Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника. Львівський національний університет імені Івана Франка; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; Чорноморський національний університет імені Петра Могили і Національний лісотехнічний університет України;

– Які кафедри найбільше залучають працівників?

– Найактивнішими в плані залучення кількості працівників з інших навчальних закладів та установ є кафедра адміністративного та фінансового менеджменту в Інституті адміністрування та післядипломної роботи, кафедра фізичного виховання в Інституті гуманітарних та соціальних наук (залучають кваліфікованих тренерів). Також відзначу кафедри прикладної лінгвістики і програмного забезпечення в Інституті комп’ютерних наук та інформаційних технологій, кафедру електронних обчислювальних машин та кафедру захисту інформації в Інституті комп’ютерних технологій, автоматики та метрології. В Інституті математики та фундаментальних наук чимало таких працівників на кафедрі обчислювальної математики і програмування та прикладної математики. В Інституті права, психології та інноваційної освіти відзначу кафедру адміністративного та інформаційного права, кафедру журналістики та засобів масової комунікації, кафедру теоретичної та практичної психології. Активними в Інституті телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки є кафедра напівпровідникової електроніки та кафедра телекомунікацій.

В Інституті хімії та хімічних технологій відзначу кафедру технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології. Викладачі-сумісники здебільшого читають одну або кілька дисциплін. Вони доповнюють навчальний процес і теорією, і практикою. Наприклад, викладачі із Національної академії наук акцентують на науковій стороні предмета, а фахівці, які безпосередньо працюють на виробничому підприємстві, – на практичних навичках.

– Якими є вимоги для працевлаштування у Львівську політехніку науково-педагогічних працівників з інших закладів вищої освіти та наукових установ?

– Якщо фахівець, наприклад, працює в Національній академії наук, є доктором наук, професором, то він, відповідно, може претендувати на посаду професора в Політехніці. Посада науково-педагогічного працівника в основному визначається наявністю вченого звання, наукового ступеня та стажу науково-педагогічного роботи. Вимоги до сумісників такі ж, що і до штатних працівників.

Упродовж кількох попередніх років тенденція до залучення працівників «зі сторони» є стабільною, кількість таких працівників не надто коливається. Трапляється й так, що фахівець попрацював у нашому університеті за сумісництвом один або кілька років, а потім йому пропонують зайняти штатну посаду.

– Чи буває так, що викладачі, які працюють за сумісництвом, згодом пропонують студентам пройти практику на їхньому підприємстві?

– Так, звісно, під час занять вони придивляються до студентів, а відтак розуміють, хто має хороші знання та навички. Таким студентам нерідко пропонують не лише практику, а й працевлаштування.