Презентаційні матеріали про найстаріший технічний заклад в Україні

Сьогодні університети перебувають у центрі уваги суспільства та відіграють вирішальну роль у забезпеченні успішного розвитку країни. З університетами пов’язуємо перспективи формування інтелектуального капіталу, здобуття фундаментальних знань, генерування інноваційних ідей та технологічних рішень.

Львівська політехніка — університет із більш ніж двохсотлітніми традиціями, який здобув міжнародне визнання та має загальновизнаний бренд. Наші освітні й наукові досягнення, отримані у різних галузях наук, ґрунтуються на синергії інженерних, природничих, економічних та соціогуманітарних шкіл. Фундаментальними принципами, що окреслюють ідеологію сучасної Львівської політехніки, є високий професіоналізм, академічна свобода та інституційна автономія, інноваційність у дослідженні та викладанні, довіра, повага та
справедливість.

Місію нашого університету вбачаємо у підготовці лідерів, які працюватимуть мудро, творчо, ефективно, у формуванні в майбутніх фахівців актуальних професійних компетенцій, системного підходу, критичного та креативного мислення, готовності комунікувати, моральної відповідальності та патріотизму, які допоможуть їм виконувати свою соціальну роль у сьогоденному динамічному світі.

Ми прагнемо створити у Львівській політехніці унікальне середовище, з сучасними академічними, науковими та управлінськими стандартами, в якому ефективно взаємодіють талановиті студенти та викладачі, сповідуються корпоративні та загальнолюдські цінності, а також забезпечуються умови, сприятливі для навчання, праці та гармонійного розвитку особистості.

Оновлено 2 тижні тому