У Політехніці 25 освітніх програм можна вивчати англійською мовою

Наталія ПАВЛИШИН, Центр комунікацій
англійська мова

Забезпечення частки викладання окремих навчальних компонентів англійською мовою ― одне зі завдань Стратегічного плану розвитку Львівської політехніки. Про те, як цей процес забезпечують у нашому університеті розповів перший проректор Олег Матвійків.

― Викладання дисциплін англійською мовою сприяє міжнародному визнанню університету, а також його інтеграції у міжнародний освітній простір. У період глобалізації це є важливими чинниками для підвищення міжнародних рейтингів університету, залучення на навчання іноземних здобувачів вищої освіти та розвитку академічної мобільності студентів і викладачів. Розуміючи такі тенденції щодо інтернаціоналізації вищої освіти, наш університет впродовж кількох років скеровує зусилля науково-педагогічних працівників кафедр на розширення використання англійської мови в освітній та науковій діяльності.

На цей час в університеті затверджено 25 освітніх програм (7 бакалаврського і 18 магістерського рівня), вивчати які можна англійською мовою. Однак, цьогоріч на бакалавраті впроваджено 6 англомовних освітніх програм, а на магістратурі ― 5 освітніх програм.

Окрім повністю англомовних освітніх програм в Політехніці викладають окремі фахові дисципліни іноземною (англійською) мовою в складі україномовних освітніх програм. Загалом в нашому університеті англійською мовою викладають 139  дисциплін ― це орієнтовно 1,7 відсотка від загальної кількості. Проведення занять із цих дисциплін передбачає ведення англійською мовою лекцій, практичних, семінарів, а також підготовку та семестрове оцінювання. Згідно до Положення про матеріальне заохочення, за викладання дисципліни іноземною мовою викладачі університету отримують премію.

Тож студенти-політехніки можуть опановувати і фахову дисципліну, і покращувати свої навички з англійської мови, а викладачі відточують свої знання іноземної мови, що дає можливість отримати додаткову практику спілкування англійською мовою на професійну тематику. Як свідчить досвід, такі науково-педагогічні працівники активніше беруть участь у міжнародних конференціях та подаються на міжнародні конкурси і гранти, що сприяє зростанню міжнародного іміджу Львівської політехніки.