Науковці Львівської політехніки, попри карантинні обмеження, у 2020 році захищали дисертації

Ірина Мартин, Центр комунікацій Львівської політехніки
Заставка до матеріалу

Упродовж минулого року в докторантурі університету навчалося 42 особи, в аспірантурі – 426. Порівняно з 2019 роком, на денній формі навчання аспірантів побільшало, (їх було 353 супроти 307). Те саме можемо сказати про докторантів (їх було 42 супроти 31). На заочній формі, навпаки, аспірантів стало менше (73 – у 20-му році і 90 – у 2019-му).

Як повідомила завідувачка Відділу докторантури та аспірантури Олена Мукан, у 2020 р. докторанти, аспіранти та працівники Університету захистили 16 докторських, 33 кандидатські дисертації та 27 дисертацій на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії.

Торік науковці Політехніки переважно досліджували правову, економічну, архітектурну, хімічну, технічну, мистецтвознавчу й педагогічну галузі.

Цікава статистика дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах, за галузями. Як у докторських, так і в кандидатських, лідерами є технічні галузі (60% і 42% відповідно). До речі, вони утримують це лідерство в останні три роки.

У докторських на другому місці – економічні галузі (15%), у кандидатських – юридичні (26%). Трійку докторських завершують юридичні і хімічні галузі (по 10%), а кандидатських – педагогічні (17%). Найменше захищених докторських виявилося в архітектурній галузі (5%), а кандидатських – в архітектурній (9%) і економічній (6%) галузях.