Для того, щоб бути конкурентоспроможними, викладачі повинні постійно навчатися

Галина Квас, Центр комунікацій Львівської політехніки
Надія Любомудрова

У час стрімкого розвитку технологій інноваційність в освітньому процесі – важлива складова конкурентоздатності закладу вищої освіти. Впровадження нових дисциплін, продиктованих потребою часу, та актуалізація чинних освітніх програм передбачають підвищення рівня викладання, його відповідність критеріям якісної вищої освіти.

Про створення і впровадження програм підвищення кваліфікації у Львівській політехніці розповіла завідувачка відділу навчання та розвитку персоналу Надія Любомудрова:

– У нашому університеті багато можливостей для підвищення кваліфікації працівників. Зокрема, для науково-педагогічних працівників відділ навчання та розвитку персоналу й інші структурні підрозділи Політехніки розробили різні програми підвищення кваліфікації на основі компетентнісного підходу. Кафедра педагогіки та інноваційної освіти, наприклад, пропонує понад десяток курсів, які забезпечують формування і розвиток педагогічної компетентності. (Докладніше – у документі Терміни проведення навчальних модулів курсів підвищення кваліфікації).

Підвищення кваліфікації у Школі педагогічної майстерності відбувається на окремо створеній платформі LMS Moodle, добре знаній науково-педагогічним працівникам Львівської політехніки. Керуючись принципом академічної свободи, згідно з нашим Положенням про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, кожен викладач може самостійно обирати конкретні форми, види, напрями свого професійного розвитку на основі самоаналізу компетентностей і професійних потреб. Викладачі зазвичай оцінюють свої навички на конкретний момент. Вимушений перехід на онлайн-навчання у березні 2020 року для багатьох став поштовхом до досконалого вивчення нових освітніх технологій. З огляду на запит на вдосконалення цифрових компетентностей наш відділ організував навчання на курсах «Організація освітнього середовища засобами LMS Moodle» та «Диджиталізація навчального процесу». До речі, на ці курси й далі досить високий запит. Для тих, хто засвоїв базовий рівень використання інструментів ІКТ у навчальному процесі, автори пропонують курси вищого рівня.

– Які ще курси підвищення кваліфікації можуть проходити науково-педагогічні працівники?

– Крім педагогічної компетентності є курси, орієнтовані на розвиток гнучких навичок, так званих soft skills. Це комплекс неспеціалізованих, позапрофесійних навичок успішної взаємодії, ефективної роботи в команді, критичного та креативного мислення, які стають обов’язковими компонентами в розробленні освітніх програм. Короткий опис таких курсів можна переглянути на сторінці нашого відділу. Також можна спланувати навчання на конкретному курсі й зареєструватися на нього. Нагадую, що до кінця листопада кафедри вводять до інформаційної системи університету плани підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Зокрема, є новий курс «Інструменти профорієнтації та вступної кампанії», адже питання профорієнтації для Політехніки надзвичайно актуальне. Сьогодні освітнє середовище висококонкурентне, тож залучення нових абітурієнтів – дуже важливе завдання. З огляду на тенденції розвитку інклюзивної освіти кафедра соціології розробила курс «Забезпечення доступності та можливостей навчання для осіб з інвалідністю».

У Львівській політехніці відбуваються зміни і в кадровому складі, за конкурсом обирають нових завідувачів кафедр і директорів ННІ, для яких актуальним стає розвиток управлінських компетентностей. Цього року ми провели тренінг «Мистецтво управління: нові ролі керівника» для завідувачів кафедр. На зустрічах з очільниками кафедр прозвучали конкретні запити щодо тематики навчання, тож наш відділ перебуває у процесі розроблення нових програм тренінгів, які стосуються мотивування персоналу, ситуативного лідерства, делегування як функції менеджменту.

Підвищення кваліфікації політехніки можуть проходити і в Центрі інноваційних освітніх технологій. Відразу зауважу, що ЦІОТ працює на комерційних засадах, тому навчання саме в цьому Центрі платне.

Планують і зимову англомовну школу, де викладачі зможуть поліпшити, вдосконалити знання англійської мови. Щойно з’являються пропозиції нових курсів, ми повідомляємо про це викладачів через розсилання на корпоративну пошту.

– Скільки часу викладач повинен виділяти на підвищення кваліфікації?

– Згідно з Положенням про підвищення кваліфікації, загальний обсяг підвищення кваліфікації НПП упродовж п’яти років не може бути менший, ніж шість кредитів ЄКТС або 180 годин. Щоб підвищення кваліфікації було ефективне, найкраще вдосконалювати навички почергово, щороку планувати індивідуальне навчання, накопичуючи години/кредити з підвищення кваліфікації. Варто впродовж кожного року проходити принаймні один із курсів (за потреби – стажування), щоб відстежувати нові тенденції в конкретній галузі знань чи в педагогіці. Досвід показує, що проходження підвищення кваліфікації в останній рік перед поданням документів на конкурс може бути досить стресовим, оскільки передбачає великі затрати часу, бо доводиться його поєднувати з виконанням індивідуального навчального навантаження. Також варто зважати й на потребу провадити наукову діяльність, що своєю чергою теж вимагає досить багато часу.

Науково-педагогічні працівники всіх ННІ Політехніки активні щодо підвищення кваліфікації. Це пов’язано і з вимогами конкурсного відбору. Зауважу, що ми зараховуємо й результати підвищення кваліфікації, яких викладачі досягли внаслідок його проходження в інших суб’єктів підвищення кваліфікації. Це все прописано у Положенні про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Після проходження курсу з ПК проводимо опитування науково-педагогічних працівників стосовно актуальності наданої їм інформації, зацікавлення в нових тематичних напрямах навчання. Під ці запити намагаємося запрошувати до співпраці висококваліфікованих лекторів із числа працівників університету. Вони розробляють нові курси чи тренінги, вдосконалюють програму так, щоб змістове наповнення відповідало актуальним потребам викладачів. Наприклад, стартував курс «Публікаційна стратегія науковця», на якому окремі тематичні заняття проводять працівники нашої науково-технічної бібліотеки. Тож викладачі зможуть почути фахові відповіді на всі запитання, які стосуються публікаційної діяльності та наукометрії.

Навчання на курсах у нас відбувається здебільшого онлайн з огляду на сьогоднішню ситуацію зі зміною карантинних умов. Для того щоб отримати сертифікат про успішне підвищення кваліфікації, треба виконати певний перелік завдань, які визначає лектор. Це та неодмінна умова, що забезпечує слухачам набуття і розвиток реальних навичок, відповідає меті підвищення кваліфікації.

Чи проводите навчання та тренінги для інших категорій персоналу, наприклад для навчально-допоміжного?

– Так, ми провели серію практикумів «Корпоративна етика: культура спілкування та культура поведінки» для навчально-допоміжного персоналу університету. Саме ці працівники забезпечують виконання багатьох функцій, пов’язаних з організацією навчального процесу, роботою в інформаційних системах Політехніки, безпосередньою комунікацією зі студентами. Йдеться про працівників деканатів, інженерів навчальних лабораторій і кафедр. Хоча для цієї категорії не передбачено обов’язкового підвищення кваліфікації, однак ми ініціюємо для них практикуми, семінари, тренінги, які сприяють залученості персоналу, допомагають усім злагоджено працювати задля виконання місії університету. Це питання заслуговує на окреме висвітлення.

– Чи можуть викладачі після засвоєння нових навичок і вивчення нових компетентностей вносити зміни в навчальну програму своєї дисципліни?

– Викладачі повинні постійно актуалізовувати робочі програми навчальних дисциплін, а гаранти – оновлювати освітні програми спеціальностей. Це вимога нашого часу. Сьогодні інноваційність є основним чинником розвитку, і в освіті вона дуже актуальна. Для того щоб бути конкурентоспроможними, викладачі повинні постійно розвиватися, цікавитися, що є нового на ринку в межах певної галузі знань, пропонувати абітурієнтам нові спеціальності, нові освітні програми. Зрештою, це прописано у вимогах Національної агенції забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Світ швидко змінюється, тож і технології, і змістові складові, і нормативна база мусять цьому відповідати.