Проректорка Наталія Чухрай про залучення іноземних вступників до навчання в Політехніці

Анна Зіганшина, Центр комунікацій Львівської політехніки
Наталія Чухрай

Щороку понад 300 іноземних громадян навчаються у Львівській політехніці. Вони не тільки бажають отримати диплом рейтингового університету, але й потребують особливої уваги та підтримки. Докладніше про особливості навчання та залучення іноземних вступників далі в інтерв’ю.

– Пані Наталю, розкажіть, будь ласка, загалом про освітні програми для підготовки іноземних громадян, які навчаються у Львівській політехніці.

– Коли ми говоримо про навчання іноземних громадян у Львівській політехніці, розуміємо і слухачів підготовчого відділення, і студентів бакалаврських, магістерських освітніх програм та аспірантських освітньо-наукових програм. Також мова йде про іноземних студентів, які відвідують Політехніку з метою короткотермінового навчання за програмами міжнародної академічної мобільності.

На підготовчому відділенні більшість слухачів навчається українською мовою, проте в цьому році ми запровадили також навчання англійською мовою. Щоб краще опанувати мову – навчання відбувається у невеликих групах (до 10 осіб). Після підготовчого відділення іноземні студенти можуть навчатися на українськомовних освітніх програмах разом із українськими студентами. Половина іноземних студентів навчаються англійською мовою. За останні роки істотно зросла кількість англійськомовних програм для іноземців. На сьогодні на всіх рівнях підготовки вже розроблено 31 програму.

– Які освітні програми Львівської політехніки найпопулярніші серед іноземців?

– Традиційно попитом у іноземних вступників користуються спеціальності «архітектура та містобудування», «будівництво та цивільна інженерія», «прикладна механіка», «промислова інженерія» та «менеджмент». За останні роки особливе зацікавлення викликають освітні програми спеціальності «комп’ютерні науки» та «публічне управління та адміністрування».

Серед іноземної молоді зростає зацікавлення навчатися й за освітньо-науковими програмами підготовки докторів філософії.

– Які виклики щодо організування вступної кампанії та навчання з’явилися в новому академічному році в умовах пандемії?

– Безумовно, що обмеження у пересуванні та мобільності в усьому світі створюють перешкоди для вступної кампанії. А тому активно працюємо над можливістю іноземних громадян дальше навчатися у гібридній формі.

Водночас, із активним використання різноманітних платформ для дистанційного навчання, відкрилося більше можливостей для залучення на англійськомовні програми іноземних викладачів за програмою «Візит- професор». Від 2021 року запроваджуємо також програму «Гостьовий лектор». Завдяки цим двом програмам ми можемо залучати висококваліфікованих фахівців із усього світу. Особливу ефективність мають ті англійськомовні лекції, які провадять носії мови, що значно покращує якість англійськомовних освітніх програм.

– На вашу думку, чому іноземні громадяни обирають саме Львівську політехніку?

– Насамперед іноземні громадяни враховують рейтинг Львівської політехніки під час вступу. Це відіграє значну роль. Наступним вагомим чинником при виборі навчального закладу є якість освітніх послуг. Також важливою є робота кафедр та те, як вони працюють із такими студентами, та зокрема кураторів груп. Адже більшість іноземних вступників дізнаються про Політехніку від своїх друзів, знайомих, які тут колись навчалися та рекомендують навчатися іншим.

Важливими також є умови проживання. Умови навчання на підготовчому відділенні для іноземних студентів ми суттєвого покращили, розмістивши навчальні аудиторії в гуртожитку на вул. Пулюя. Відновлено більшість приміщень та створюються комфортні умови для проживання іноземних громадян, які навчаються у Львівській політехніці.

– Розкажіть докладніше про академічну мобільність студентів іноземних університетів та їх навчання у Львівській політехніці?

– Зростає зацікавленість із боку іноземних студентів інших університетів, які бажають відвідати Політехніку з метою короткотермінового навчання за програмами академічної мобільності. Це студенти з країн Європейського Союзу, зокрема з Польщі, Німеччини, Італії. Такі студенти зазвичай навчаються у Львівській політехніці один або два семестри за програмою ЕРАСМУС+ і обирають декілька курсів на семестр із переліку англійськомовних дисциплін. Їх приваблюють як унікальність дисциплін та освітньої програми, так і можливість здобути культурний досвід в Україні. За ініціативи студентів Львівської політехніки в університеті планується створити студентський волонтерський осередок, щоб допомогти студентам-іноземцям адаптуватись у новому культурному середовищі в період навчання.