Про корпоративну культуру університету розкаже моніторинг

Ірина Мартин, Центр комунікацій Львівської політехніки
Надія Любомудрова у дворі Львівської політехніки

У Львівській політехніці з березня почав діяти Кодекс корпоративної культури. Про це розповідає очільниця Відділу розвитку та навчання персоналу Надія Любомудрова.

Щоб розуміти, як забезпечуються принципи корпоративної взаємодії університету, чи працівники виконують свої посадові обов’язки відповідно до задекларованих у кодексі цінностей, місії, соціокультурного середовища, ми спільно з кафедрою соціології та соціальної роботи запланували моніторинг стану і рівня корпоративної культури в університеті. Для цього організуємо опитування.

Позаяк корпоративна культура є управлінським інструментом впливу на продуктивність роботи всіх учасників освітнього процесу, то необхідно провести її діагностику, визначити тип, стан сформованості та рівень розвитку. Сьогоднішні умови вимушеного переходу на дистанційну форму навчання накладають додаткові вимоги дотримання інформаційної культури, етики професійного спілкування, культури навчання у просторовій зміні кафедрально-аудиторного середовища на роботу з дому, а також зовсім іншої дисципліни й структури розподілу часу. Що тісніша взаємодія всіх управлінських ланок, то краща комунікація між ними, то легше проживаємо стресові стани та адаптовуємося до всіх змін.

Наразі ми окреслили основні етапи проведення соціологічного дослідження стосовно діагностики корпоративної культури університету, визначили підбір відповідних методик побудови профілю соціокультурного середовища, розроблення опитувальників для різних категорій персоналу, використання кількісних і якісних інструментів моніторингу. Доцільно буде з’ясувати, який реальний стан корпоративної культури та порівняти його з бажаним.

Результати дослідження використаємо у реалізуванні цілей стратегічного плану розвитку Львівської політехніки, підвищення рівня залученості працівників, вмотивованості студентів до навчання, формування ефективного лідерства на всіх рівнях управління університету.

Як відбуватиметься моніторинг? Спершу доберемо концепцію, методику, визначимо план дослідження. Складемо окремі опитувальники для адміністрації, викладачів і решти працівників, студентів.

Отож кожен працівник повинен бути готовим до того, що періодично на корпоративну електронну пошту отримуватиме запрошення на анонімне анкетування. Нам важливо почути думку кожного. Відтак дізнаємося, як в університеті сповідують принципи корпоративної культури. І знатимемо, що робити, щоб домогтися бажаного.