Каталог дисертацій


Тема дисертації Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
501 Підвищення роздільної здатності сенсорів видимого діапазону для систем моніторингу з субпіксельною обробкою зображень Фабіровський Сергій Євгенович доктор технічних наук, професор Прудиус Іван Никифорович кандидата технічних наук 17.11.2016 р. Д 35.052.10
502 Елементи широкосмугових засобів зв’язку на основі детермінованого хаосу та провідникових метаструктур Вовчук Дмитро Анатолійович доктор технічних наук, професор Політанський Леонід Францович кандидата технічних наук 17.11.2016 р. Д 35.052.10
503 Метод підвищення пропускної здатності закритого відеоканалу для відомчих інфокомунікаційних систем Комолов Дмитро Іванович доктор технічних наук, професор Бараннік Володимир Вікторович кандидата технічних наук 08.11.2016 р. Д 35.052.10
504 Математичне моделювання термопружного стану шаруватих циліндричних тіл за умов складного високотемпературного нагрівання Ракоча Ірина Ігорівна д.т.н., професор Попович Василь Степанович кандидата технічних наук 03.11.2016 р. Д 35.052.05
505 Математичне та програмне забезпечення системи виявлення зворотного гортанного нерва Падлецька Наталія Ігорівна доктор технічних наук, професор Дивак Микола Петрович кандидата технічних наук 03.11.2016 р. Д 35.052.05
506 Розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах Муляревич Олександр Володимирович к. т. н., доц. Голембо Вадим Адольфович кандидата технічних наук 28.10.2016 р. Д 35.052.08
507 Фізико-хімічні основи технологій хімічно модифікованих оксидних керамічних порошків технічного призначення Луцюк Ірина Володимирівна доктор технічних наук, професор Вахула Ярослав Іванович доктора технічних наук 17.10.2016 р. Д 35.052.09
508 Методика розслідування крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України Коваль Юрій Євгенович доктор юридичних наук, професор Гумін Олексій Михайлович кандидата юридичних наук 13.10.2016 р. К 35.052.23
509 Участь прокурора в доказуванні під час досудового розслідування Палюх Андрій Ігорович кандидат юридичних наук, доцент Благута Роман Ігорович кандидата юридичних наук 13.10.2016 р. К 35.052.23
510 Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства Холявка Лілія Юріївна доктор економічних наук, професор Князь Святослав Володимирович кандидата економічних наук 12.10.2016 р. Д 35.052.03
511 Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство Федорчак Олексій Євстахійович доктор економічних наук, професор Георгіаді Неллі Георгіївна кандидата економічних наук 12.10.2016 р. Д 35.052.03
512 Хімічне модифікування епоксидних смол (оліго)діолами Івашків Остап Петрович доктор хімічних наук, професор Братичак Михайло Миколайович кандидата хімічних наук 10.10.2016 р. Д 35.052.01
513 Державно-нормативне управління інвестиційною діяльністю господарських об'єднань Федевич Людмила Станіславівна д.е.н., проф. Алєксєєв Ігор Валентинович кандидата економічних наук 10.10.2016 р. Д 35.052.03
514 Дослідження взаємодії 1-нітроетенів і заміщених 2-нітротіофенів з метиленактивними сполуками Радь Назар Іванович доктор хімічних наук, професор Обушак Микола Дмитрович кандидата хімічних наук 10.10.2016 р. Д 35.052.01
515 Розвиток диверсифікації на підприємствах Дрималовська Христина Василівна кандидат економічних наук, доцент Скибінський Олександр Станіславович кандидата економічних наук 10.10.2016 р. Д 35.052.03
516 Правоохоронна діяльність країн ЄС: порівняльно-правове дослідження Білас Андрій Іванович доктор юридичних наук, професор Камінська Наталія Василівна кандидата юридичних наук 04.10.2016 р. Д 35.052.19
517 Роль органів державної влади у забезпеченні прав людини і громадянина в демократичному суспільстві: теоретико-правовий вимір Стахура Богдан Ігорович д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович кандидата юридичних наук 04.10.2016 р. Д 35.052.19
518 Розвиток системи управління житловим фондом в Україні Мороз Наталія Володимирівна доктор економічних наук, професор Алєксєєв Ігор Валентинович кандидата економічних наук 03.10.2016 р. Д 35.052.03
519 Етіологічна діагностика експортно-імпортної діяльності підприємств Нагірна Мар’яна Ярославівна доктор економічних наук, професор Мельник Ольга Григорівна кандидата економічних наук 03.10.2016 р. Д 35.052.03
520 Прaвoве виховання прaцiвникiв OВС: теoретикo-правовий вимiр Андрусишин Роман Миколайович доктор юридичних наук, професор Гарасимів Тарас Зеновійович кандидата юридичних наук 30.09.2016 р. Д 35.052.19
521 Інформаційно-правове забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні Цьвок Мар’яна Степанівна доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович кандидата юридичних наук 30.09.2016 р. Д 35.052.19
522 Математичні моделі для підвищення ефективності оцінки параметрів неоднорідних середовищ за відомим розподілом розсіяного електромагнітного поля Синявский Андрій Тадейович д-р. фіз.-мат. наук, проф. Назарчук Зіновій Теодорович доктора технічних наук 08.09.2016 р. Д 35.052.05
523 Інформаційні технології динамічного планування та прийняття рішень на основі ймовірнісно-статистичних методів Гожий Олександр Петрович д.т.н., проф. Бідюк Петро Іванович доктора технічних наук 26.08.2016 р. Д 35.052.14
524 Зниження рівня бактеріального забруднення гідросфери комплексними фізико-адсорбційними методами очищення стічних вод Вронська Наталія Юріївна д. т. н., проф. Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 05.07.2016 р. К 35.052.22
525 Адміністративно-правове регулювання профілактики правопорушень у сфері економіки Шмігельська Наталія Олексіївна к.ю.н. Хомишин Ірина Юріївна кандидата юридичних наук 04.07.2016 р. Д 35.052.19
526 Становлення судової системи України (1991 — 2012 рр.): історико-правовий аспект Охотницька Наталія Володимирівна к. ю.н., доц. Паньонко Ігор Михайлович кандидата юридичних наук 04.07.2016 р. Д 35.052.19
527 Математичне моделювання процесів конвективно-дифузійного тепломасоперенесення в пористих та мікропористих середовищах методами теорії збурень Присяжнюк Олена Вікторівна д. т. н., проф. Бомба Андрій Ярославович кандидата технічних наук 01.07.2016 р. Д 35.052.05
528 Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності Яцків Василь Васильович заслужений винахідник України, д. т. н., проф. Саченко Анатолій Олексійович доктор наук, професор Юрген Зік (Jьrgen Sieck), Університет прикладних наук, м. Берлін, Німеччина доктора технічних наук 01.07.2016 р. Д 35.052.08
529 Моделювання нелінійно-збурених керованих процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень Сафоник Андрій Петрович д. т. н., проф. Бомба Андрій Ярославович доктора технічних наук 01.07.2016 р. Д 35.052.05
530 Підвищення ефективності мережних інтерфейсів навігаційних сервісів кіберфізичних систем Пастернак Ірина Ігорівна к. т. н., доц. Морозов Юрій Васильович кандидата технічних наук 01.07.2016 р. Д 35.052.08
531 Особливості подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності Ромців Олена Ігорівна д. ю.н., проф., заслужений юрист України Ортинський Володимир Львович кандидата юридичних наук 30.06.2016 р. К 35.052.23
532 Підвищення якості сприйняття послуг для абонентів мереж 4G на основі моделі сервісної архітектури LTE Хайдер Худхаір Аббас Аль-Заяді доктор технічних наук, професор Климаш Михайло Миколайович кандидата технічних наук 29.06.2016 р. Д 35.052.10
533 Моральні засади діяльності інституту адвокатури: теоретико-правовий аспект Семенюк Іван Ярославович к. ю. н. Бігун В’ячеслав Степанович кандидата юридичних наук 22.06.2016 р. Д 35.052.19
534 Становлення і розвиток зобов’язального права на території Західної України у складі Польщі (1921–1939 рр.) Царук Ольга Віталіївна к. ю. н., проф. Онишко Оксана Богданівна кандидата юридичних наук 22.06.2016 р. Д 35.052.19
535 Профілактика адміністративних правопорушень Державною службою охорони при МВС України Данчул Олександр Сергійович д. ю. н., професор Бортник Надія Петрівна кандидата юридичних наук 21.06.2016 р. Д 35.052.19
536 Адміністративно-правове регулювання трудової міграції в умовах трансформації економіки України Волоско Ярина Олегівна д.ю.н., професор Бортник Надія Петрівна кандидата юридичних наук 21.06.2016 р. Д 35.052.19
537 Коолігомеризація в емульсії суміші ненасичених вуглеводнів побічних продуктів піролізу Фуч Уляна Василівна д. т. н., проф. Дзіняк Богдан Остапович кандидата технічних наук 17.06.2016 р. Д 35.052.07
538 Сумісне одержання ненасичених карбонових кислот та їх естерів гетерогенно-каталітичною конденсацією карбонільних сполук Небесна Юлія Віталіївна к. т. н., с. н. с. Івасів Володимир Васильович кандидата технічних наук 17.06.2016 р. Д 35.052.07
539 Принципи розвитку територій в зонах впливу міжнародних транспортних коридорів Бобрун Надія Володимирівна к.арх., доц. Криворучко Юрій Іванович кандидата архітектури 08.06.2016 р. Д 35.052.11
540 Архітектурно-містобудівні принципи регенерації ринкових площ історичних міст Західного регіону України Каплінська Мар’яна Василівна к.арх., доц. Рибчинський Олег Валерійович кандидата архітектури 07.06.2016 р. Д 35.052.11
541 Світлова інсталяція як засіб композиційного формування образу міського простору Кліщ Оксана Андріївна к.арх., проф. Петришин Галина Петрівна кандидата архітектури 07.06.2016 р. Д 35.052.11
542 Адміністративно-правові засади наглядової діяльності правоохоронних органів україни у сфері охорони природи Тюн Василь Миколайович д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна кандидата юридичних наук 31.05.2016 р. Д 35.052.19
543 Український націоналістичний рух у протистоянні антидемократичним режимам у 1920-х — 1950-х рр.: історико-правове дослідження Мамонтов Ігор Олександрович д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович кандидата юридичних наук 31.05.2016 р. Д 35.052.19
544 Синтез нових амінопохідних 1,4-нафтохінону та їх біологічна активність Фігурка Оксана Михайлівна д. х. н., проф. Новіков В. П. кандидата хімічних наук 30.05.2016 р. Д 35.052.01
545 Синтез та біологічна активність s- та n-вмісних гетероциклічних похідних 1,4-нафтохінону Лень Юлія Тимофіївна доктор хімічних наук, професор Новіков Володимир Павлович кандидата хімічних наук 30.05.2016 р. Д 35.052.01
546 Математичне та програмне забезпечення управління веб-проектами за умов невизначеності Алєксєєва Катерина Андріївна д.т.н., професор Пелещишин Андрій Миколайович кандидата технічних наук 27.05.2016 р. Д 35.052.05
547 Комп’ютерна система для випробувань стрілочних вимірювальних приладів Ліщук Роман Ігорович д. т. н, проф. Кучерук Володимир Юрійович, кандидата технічних наук 27.05.2016 р. Д 35.052.08
548 Застосування супутникових та наземних даних для побудови моделей гравітаційного поля Землі Лук’янченко Юрій Олександрович д.ф-м.н., проф. Марченко Олександр Миколайович кандидата технічних наук 27.05.2016 р. Д 35.052.12
549 Методи та засоби моделювання петлі Бойда у військових застосуваннях з використанням онтологічного підходу Оборська Оксана Володимирівна д. т. н., проф. Литвин Василь Володимирович кандидата технічних наук 27.05.2016 р. Д 35.052.05
550 Математичні моделі розподілу густини надр планет та їх гравітаційних полів Фис Михайло Михайлович д.т.н., проф. Черняга Петро Гервазійович доктора технічних наук 27.05.2016 р. Д 35.052.12
551 Актуалізація параметрів методики відносних супутникових спостережень для створення опорних геодезичних мереж Пішко Юлія Романівна д. т. н., проф. Костецька Яромира Михайлівна кандидата технічних наук 26.05.2016 р. Д 35.052.12
552 Геодезичний контроль надземних переходів магістральних газопроводів із застосуванням електронних тахеометрів у безрефлекторному режимі вимірювань Кухтар Денис Васильович д.т.н., проф. Ільків Євген Юрійович кандидата технічних наук 26.05.2016 р. Д 35.052.12
553 Моделі та методи проектування композиційних матеріалів з врахуванням теплофізичних характеристик Яворський Назарій Борисович д.ф-м.н., проф. Кособуцький Петро Сидорович кандидата технічних наук 19.05.2016 р. Д 35.052.05
554 Вдосконалення методів автоматизованого проектування тепловідвідних елементів радіоелектронних апаратів Огренич Євген Вікторович к.т.н., доц. Шило Галина Миколаївна кандидата технічних наук 19.05.2016 р. Д 35.052.05
555 Механізми наноструктурування внутрішнього вільного простору в скло-керамічних матеріалах електронної техніки Клим Галина Іванівна д.ф-м.н., проф. Шпотюк Олег Йосипович доктора технічних наук 19.05.2016 р. Д 35.052.13
556 Екстрагування біологічно активних речовин з біомаси gladiolus imbricatus, культивованої в умовах in vitro Крвавич Анна Сергіївна д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович кандидата технічних наук 17.05.2016 р. Д 35.052.09
557 Екстрагування шроту рослинної сировини з метою одержання комплексу біологічно активних сполук Павлюк Інесса Віталіївна д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович кандидата технічних наук 17.05.2016 р. Д 35.052.09
558 Вітросонячні системи електроживлення малопотужних споживачів Климко Володимир Іванович кандидата технічних наук кандидата технічних наук 13.05.2016 р. Д 35.052.02
559 Розроблення полівінілхлорид-полістирольних пластикатів і композитів на їхній основі Ларук Юрій Валерійович д.т.н., проф. Левицький Володимир Євстахович кандидата технічних наук 13.05.2016 р. Д 35.052.07
560 Самоущільнювальні бетони, армовані дисперсними волокнами Стечишин Михайло Степанович д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович кандидата технічних наук 13.05.2016 р. Д 35.052.17
561 Одержання мономерів для полікарбоксилатів на основі гідрокси(полі)алкіленокси(мет)акрилатів Гладій Андрій Ігорович д.х.н., проф. Ятчишин Йосип Йосипович кандидата технічних наук 13.05.2016 р. Д 35.052.07
562 Оптимальне проектування реконструкції та підсилення стрижневих металевих конструкцій Балук Ігор Мирославович к.т.н., проф. Пелешко Іван Дмитрович кандидата технічних наук 13.05.2016 р. Д 35.052.17
563 Синтез псевдополіамінокислот розгалуженої будови та формування водних нанорозмірних дисперсій Тарас Роман Степанович д. х. н., с.н.с. Самарик Володимир Ярославович кандидата хімічних наук 05.05.2016 р. Д 35.052.01
564 Дедіазоніювання ароматичних бісдіазонієвих солей в умовах реакцій зандмейєра та аніонарилювання Яцюк Віталій Миколайович д.х.н. Грищук Богдан Дмитрович кандидата хімічних наук 05.05.2016 р. Д 35.052.01
565 Економічне оцінювання інноваційності розвитку машинобудівних підприємств Скворцов Денис Ігорович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 29.04.2016 р. Д 35.052.03
566 Оцінювання та запобігання управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств Ковальчук Галина Романівна д.е.н., проф. Подольчак Назар Юрійович кандидата економічних наук 29.04.2016 р. Д 35.052.03
567 Розроблення елементів сенсорної техніки на основі структур кремній-на-ізоляторі та мікрокристалів кремнію, модифікованих домішками бору і нікелю Ховерко Юрій Миколайович д.т.н., проф. Дружинін Анатолій Олександрович доктора технічних наук 14.04.2016 р. Д 35.052.13
568 Науково-технічні засади розроблення еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі Ільницька Тетяна Мар’янівна к.т.н., доц. Паракуда Василь Васильович кандидата технічних наук 14.04.2016 р. Д 35.052.21
569 Вплив образів архітектурної спадщини вавилона на формування світової архітектури Аль-Ода Насір Алі Абдульхуссейн к.арх., доц. Єксарьова Надія Максимівна кандидата архітектури 12.04.2016 р. Д 35.052.11
570 Архітектурно-містобудівні принципи формування оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів Шлапко Леся Володимирівна д.арх., проф. Ніколаєнко Володимир Анатолійович кандидата архітектури 12.04.2016 р. Д 35.052.11
571 Публічний статус громадських об’єднань в Україні: адміністративно-правовий аспект Соха Станіслав Ігорович к.ю.н., проф. Ковалів Мирослав Володимирович кандидата юридичних наук 11.04.2016 р. Д 35.052.19
572 Відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері: адміністративно-правові та фінансово-правові аспекти Проць Іванна Миколаївна к.ю.н., проф. Назар Юрій Степанович кандидата юридичних наук 11.04.2016 р. Д 35.052.19
573 Зовнішнє залучення коштів на машинобудівні підприємства Задерецька Роксолана Іванівна д.е.н., проф. Партин Галина Остапівна кандидата економічних наук 08.04.2016 р. Д 35.052.03
574 Одержання бітумів і бітумних емульсій, модифікованих інден-кумароновими смолами Гриценко Юрій Борисович д.т.н., проф. Пиш'єв Сергій Вікторович кандидата технічних наук 08.04.2016 р. Д 35.052.07
575 Формування і реалізація стратегій інвестування машинобудівних підприємств Паук Оксана Євгеніївна к.е.н., проф. Козик Василь Васильович кандидата економічних наук 08.04.2016 р. Д 35.052.03
576 Деструктивна переробка вуглеводневої сировини в неорганічних розплавах Черноусов Євген Юрійович д.т.н., проф. Глікін Марат Аронович кандидата технічних наук 08.04.2016 р. Д 35.052.07
577 Державне управління інститутами спільного інвестування в національному господарстві Шпакович Ірина Романівна д.е.н., проф. Олексів Ігор Богданович кандидата економічних наук 06.04.2016 р. Д 35.052.03
578 Формування та використання інвестиційних портфелів підприємства Саталкіна Лілія Олександрівна д.е.н., доц. Скибінський Олександр Станіславович кандидата економічних наук 06.04.2016 р. Д 35.052.03
579 Міцність та деформативність залізобетонних стиснуто-зігнутих елементів, підсилених залізобетонною обоймою при дії навантаження Країнський Павло Іванович д.т.н., проф. Бліхарський Зіновій Ярославович кандидата технічних наук 01.04.2016 р. Д 35.052.17
580 Міцність і деформативність комбінованих металевих систем, об’єднаних у сумісну роботу зі залізобетонною плитою Вибранець Юрій Юрійович к.т.н., доц. Іваник Іван Григорович кандидата технічних наук 01.04.2016 р. Д 35.052.17
581 Розроблення нанорозмірних світловипромінювальних структур на основі амбіполярних карбазоловмісних напівпровідників Іванюк Христина Богданівна д.т.н., проф. Стахіра Павло Йосипович кандидата технічних наук 31.03.2016 р. Д 35.052.13
582 Міцність та деформативність дощатоклеєних балок армованих склопластиковою та базальтовою арматурою Сурмай Михайло Ігорович д.т.н., проф. Демчина Богдан Григорович кандидата технічних наук 31.03.2016 р. Д 35.052.17
583 Фізичні властивості ортоалюмінату ітрію, легованого марганцем, для люмінесцентної дозиметрії іонізуючого випромінювання Жидачевський Ярослав Антонович д.ф-м.н., проф. Убізський Сергій Борисович доктора технічних наук 31.03.2016 р. Д 35.052.13
584 Міцність та деформативність пінобетонних плит на продавлювання штампом Демчина Христина Богданівна д.т.н., проф. Коваль Петро Миколайович кандидата технічних наук 31.03.2016 р. Д 35.052.17
585 Інноваційне відтворення основних засобів на підприємствах Анісімова Марія Вікторівна д.е.н., проф. Скворцов Ігор Борисович кандидата економічних наук 28.03.2016 р. Д 35.052.03
586 Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства Бирка Марія Ігорівна д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 28.03.2016 р. Д 35.052.03
587 Методи та програмно-апаратні засоби опрацювання сигналів з поліпараметричною інформаційною ентропією Мельничук Степан Іванович д.т.н., проф. Николайчук Ярослав Миколайович доктора технічних наук 25.03.2016 р. Д 35.052.08
588 Ідентифікація інтервальних моделей об’єктів з розподіленими параметрами на основі поведінкових моделей бджолиної колонії Порплиця Наталія Петрівна д.т.н., проф. Дивак Микола Петрович кандидата технічних наук 24.03.2016 р. Д 35.052.05
589 Моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем методами аналізу інтервальних даних Крепич Світлана Ярославівна д.т.н., проф. Стахів Петро Григорович кандидата технічних наук 24.03.2016 р. Д 35.052.05
590 Управління поведінкою персоналу підприємства на засадах корпоративної культури кандидата економічних наук Космина Юрій Михайлович д.е.н., проф. Захарчин Галина Миронівна кандидата економічних наук 11.03.2016 р. Д 35.052.03
591 Методи та засоби забезпечення надвисокої роздільної здатності зображень з флуктуаційною функцією інтенсивності Ізонін Іван Вікторович д.т.н., проф. Пелешко Дмитро Дмитрович кандидата технічних наук 11.03.2016 р. Д 35.052.14
592 Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств Том’юк Олеся Ярославівна к.е.н., доц. Юринець Оксана Василівна кандидата економічних наук 11.03.2016 р. Д 35.052.03
593 Методи та засоби аналізу надійності функціонування програмного забезпечення з урахуванням етапів життєвого циклу Яковина Віталій Степанович д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович доктора технічних наук 11.03.2016 р. Д 35.052.05
594 Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення та в’язко-пружного деформування у середовищах з фрактальною структурою Шиманський Володимир Михайлович д.т.н., проф. Соколовський Ярослав Іванович кандидата технічних наук 10.03.2016 р. Д 35.052.05
595 Математичне моделювання дифузійних потоків у двофазних стохастично неоднорідних шаруватих структурах Давидок Анастасія Євгенівна д.т.н., проф. Чернуха Ольга Юріївна кандидата технічних наук 10.03.2016 р. Д 35.052.05
596 Естери 4-формілпіразол-3-карбонових кислот у синтезі нових функціональних та конденсованих похідних піразолу Барус Маріанна Маринівна д.хім.н., проф. Вовк Михайло Володимирович кандидата хімічних наук 04.03.2016 р. Д 35.052.01
597 Синтез, хімічні та біологічні властивості нових функціоналізованих похідних 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів Зварич Віктор Ігорович д.хім.н., проф. Новіков Володимир Павлович кандидата хімічних наук 04.03.2016 р. Д 35.052.01
598 Підвищення рівня екологічної безпеки шляхом удосконалення роботи міських очисних споруд Шандрович Віра Тарасівна д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 26.02.2016 р. К 35.052.22
599 Вплив геометричних параметрів на навантажувальну здатність опорно–поворотного пристрою автокранів Федик Василь Володимирович д.т.н., проф. Малащенко Володимир Олександрович кандидата технічних наук 26.02.2016 р. Д 35.052.06
600 Засоби теплометрії на базі термоелектричних перетворювачів теплового потоку Декуша Леонід Васильович д.т.н., проф. Бабак Віталій Павлович доктора технічних наук 26.02.2016 р. Д 35.052.08