Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада (додаткові бали при вступі): реєстрація

 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Відтворення кварталів житлової забудови центральних частин малих історичних міст
Ясінський М.Р.
д.арх., проф. Бевз М.В.
кандидата архітектури
13.07.2018
Д 35.052.11
Містобудування Західної України епохи бароко (сер. XVII СТ. – кін. XVIII ст.)
Лукомська З.В.
д.арх., проф. Бевз М.В.
доктора архітектури
13.07.2018
Д 35.052.11
Моніторинг економічних показників результативності машинобудівного підприємства
Рябкова О.В.
д.е.н., проф. Яремко І.Й.
кандидата економічних наук
03.07.2018
Д 35.052.03
Інформаційні технології моделювання освітнього соціокомунікаційного середовища великого міста
Назарук М.В.
д.т.н., проф. Пасічник В.В.
кандидата технічних наук
03.07.2018
Д 35.052.14
Інформаційна технологія аналізу та прогнозування трафіку в комп'ютерних мережах
Федевич О.Ю.
к.ф.-м.н., доц. Дронюк І.М.
кандидата технічних наук
03.07.2018
Д 35.052.14
Контролінг інноваційної діяльності машинобудівних підприємств
Панас Я.В.
д.е.н., проф. Петрович Й.М.
кандидата економічних наук
03.07.2018
Д 35.052.03
Методи та моделі управління контентом в розподілених інфокомунікаційних системах
Кирик М.І.
д.т.н., проф. Климаш М.М.
доктора технічних наук
02.07.2018
Д 35.052.10
Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів
Походило Н.Т.
д.х.н., проф. Обушак М.Д.
доктора хімічних наук
02.07.2018
Д 35.052.01
Формування, реалізація та оцінювання ефективності програми інноваційного розвитку підприємства
Бойчук А.Б.
к.е.н., проф. Загородній А.Г.
кандидата економічних наук
02.07.2018
Д 35.052.03
Моделі та алгоритми функціонування гетерогенних мереж мобільного зв'язку
Брич М.В.
д.т.н., доц. Стрихалюк Б.М.
кандидата технічних наук
02.07.2018
Д 35.052.10
Ідентифікація параметрів інтервальних моделей статичних систем методами оптимального планування насичених експериментів
Олійник І.С.
д.т.н., проф. Дивак М.П.
кандидата технічних наук
02.07.2018
Д 35.052.05
Вибір та економічне оцінювання стратегії конкуренції промислових підприємств в умовах іноземного інвестування
Баглай І.Є
д.е.н., проф. Чухрай Н.І.
кандидата економічних наук
02.07.2018
Д 35.052.03
Соціально-економічний розвиток туристичної інфраструктури
Кошова Б.Р.
д.е.н., проф. Теребух А.А.
кандидата економічних наук
27.06.2018
Д 35.052.03
Економічне оцінювання та регулювання інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств
Прокопенко І.В.
к.е.н., доц. Босак А.О.
кандидата економічних наук
27.06.2018
Д 35.052.03
Визначення рівня екологічної безпеки регіону методом токсико-енергетичного відгуку біотичних компонентів водних екосистем
Безсонов Є.М.
к.т.н., доц. Андрєєв В.І.
кандидата технічних наук
27.06.2018
К 35.052.22
Ідея поділу влади в українській політико-правовій думці ХІХ - поч. ХХІ ст.
Кравців О.Р.
д.ю.н., проф. Гураль П.Ф.
кандидата юридичних наук
26.06.2018
Д 35.052.19
Діяльність судів загальної юрисдикції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення
Козюренко Р.С.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
кандидата юридичних наук
26.06.2018
Д 35.052.19
Застосування аерокосмічних методів для оцінювання родючості земель сільськогосподарського призначення ландшафтних зон Закарпаття
Гебрин-Байди Л.В.
д.ф-м.н., проф. Железняк О.О.
кандидата технічних наук
21.06.2018
Д 35.052.12
Фотограмметричне та картографічне забезпечення оцінки стану ерозійних процесів (на прикладі Волинського Опілля)
Мендель В.Д.
д.т.н.проф. Мельник В.М.
кандидата технічних наук
21.06.2018
Д 35.052.12
Структурно-параметрична модифікація мікроелектронних сигнальних перетворювачів імпедансу для сенсорної техніки
Барило Г.І.
д.т.н., проф. Готра З.Ю.
доктора технічних наук
21.06.2018
Д 35.052.13
Неперервна професійна підготовка соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді
Ставкова С.Г.
к.пед.н., доц. Гайдук Н.М.
кандидата педагогічних наук
19.06.2018
К 35.052.24
Розвиток педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі
Калінська О.П.
д.пед.н., доц. Сушенцева Л.Л.
кандидата педагогічних наук
19.06.2018
К 35.052.24
Несуча здатність та деформативність багатошарових плит перекриття
Вознюк Л.І.
д.т.н., проф. Демчина Б.Г.
кандидата технічних наук
15.06.2018
Д 35.052.17
Мультимодальні композиційні портландцементи з високою ранньою міцністю та модифіковані бетони на їх основі
Гев'юк І.М.
д.т.н., проф. Саницький М.А.
кандидата технічних наук
15.06.2018
Д 35.052.17
Деформаційно-силова модель опору бетону та залізобетону
Ромашко В.М.
д.т.н., проф. Бабич Є.М.
доктора технічних наук
14.06.2018
Д 35.052.17
Математичне моделювання систем електронної оптики з урахування симетрії граничних поверхонь
Мочурад Л.І.
д.т.н., проф. Пукач П.Я.
кандидата технічних наук
08.06.2018
Д 35.052.05
Основи технологій одержання композитів на основі поліестер - полівінілхлоридних зв’язних
Катрук Д.С.
д.т.н., проф. Левицький В.Є.
кандидата технічних наук
08.06.2018
Д 35.052.07
Екологічно безпечне адсорбційне очищення промислових стоків від іонів купруму та хрому
Миляник О.В.
д.т.н., проф. Гумницький Я.М.
кандидата технічних наук
08.06.2018
К 35.052.22
Фізичні ефекти в супрамолекулярних клатратних структурах та пристрої наноелектроніки на їх основі
Іващишин Ф.О.
д.т.н., проф. Григорчак І.І.
доктора технічних наук
07.06.2018
Д 35.052.13
Інформаційне забезпечення розробляння та реалізації інноваційних проектів
Бабінська С.Я.
к.е.н., проф. Загородній А.Г.
кандидата економічних наук
30.05.2018
Д 35.052.03