Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Концепція правової держави Б. Кістяківського: філософсько-правові виміри
Гоменюк З.П.
д.ю.н., проф. Сливка С.С.
кандидата юридичних наук
19.09.2018
Д 35.052.19
Присяга працівника ОВС України: історико-правовий вимір
Маськовіта М.М.
к.ю.н., доц. Гарасимів О.І.
кандидата юридичних наук
19.09.2018
Д 35.052.19
Розвиток контролінгової діяльності машинобудівних підприємств
Лемішовський В.І.
к.е.н., доц. Босак А.О.
кандидата економічних наук
13.09.2018
Д 35.052.03
Трансфер технологій у системі стратегічного розвитку університетів
Мрихіна О.Б.
д.е.н., проф. Чухрай Н.І.
доктора економічних наук
13.09.2018
Д 35.052.03
Підвищення ефективності випромінюючих компонентів інфокомунікаційних систем на основі щілинних ліній передачі
Ліске О.М.
к.ф.-м.н., доц. Гоблик В.В.
кандидата технічних наук
07.09.2018
Д 35.052.10
Методи та моделі надання послуг в гетерогенних розподілених інформаційно-телекомунікаційних системах
Лаврів О.А.
д.т.н., проф. Климаш М.М.
доктора технічних наук
07.09.2018
Д 35.052.10
Відтворення кварталів житлової забудови центральних частин малих історичних міст
Ясінський М.Р.
д.арх., проф. Бевз М.В.
кандидата архітектури
13.07.2018
Д 35.052.11
Містобудування Західної України епохи бароко (сер. XVII СТ. – кін. XVIII ст.)
Лукомська З.В.
д.арх., проф. Бевз М.В.
доктора архітектури
13.07.2018
Д 35.052.11
Контролінг інноваційної діяльності машинобудівних підприємств
Панас Я.В.
д.е.н., проф. Петрович Й.М.
кандидата економічних наук
03.07.2018
Д 35.052.03
Моніторинг економічних показників результативності машинобудівного підприємства
Рябкова О.В.
д.е.н., проф. Яремко І.Й.
кандидата економічних наук
03.07.2018
Д 35.052.03
Інформаційні технології моделювання освітнього соціокомунікаційного середовища великого міста
Назарук М.В.
д.т.н., проф. Пасічник В.В.
кандидата технічних наук
03.07.2018
Д 35.052.14
Інформаційна технологія аналізу та прогнозування трафіку в комп'ютерних мережах
Федевич О.Ю.
к.ф.-м.н., доц. Дронюк І.М.
кандидата технічних наук
03.07.2018
Д 35.052.14
Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів
Походило Н.Т.
д.х.н., проф. Обушак М.Д.
доктора хімічних наук
02.07.2018
Д 35.052.01
Формування, реалізація та оцінювання ефективності програми інноваційного розвитку підприємства
Бойчук А.Б.
к.е.н., проф. Загородній А.Г.
кандидата економічних наук
02.07.2018
Д 35.052.03
Моделі та алгоритми функціонування гетерогенних мереж мобільного зв'язку
Брич М.В.
д.т.н., доц. Стрихалюк Б.М.
кандидата технічних наук
02.07.2018
Д 35.052.10
Ідентифікація параметрів інтервальних моделей статичних систем методами оптимального планування насичених експериментів
Олійник І.С.
д.т.н., проф. Дивак М.П.
кандидата технічних наук
02.07.2018
Д 35.052.05
Вибір та економічне оцінювання стратегії конкуренції промислових підприємств в умовах іноземного інвестування
Баглай І.Є
д.е.н., проф. Чухрай Н.І.
кандидата економічних наук
02.07.2018
Д 35.052.03
Методи та моделі управління контентом в розподілених інфокомунікаційних системах
Кирик М.І.
д.т.н., проф. Климаш М.М.
доктора технічних наук
02.07.2018
Д 35.052.10
Соціально-економічний розвиток туристичної інфраструктури
Кошова Б.Р.
д.е.н., проф. Теребух А.А.
кандидата економічних наук
27.06.2018
Д 35.052.03
Економічне оцінювання та регулювання інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств
Прокопенко І.В.
к.е.н., доц. Босак А.О.
кандидата економічних наук
27.06.2018
Д 35.052.03
Визначення рівня екологічної безпеки регіону методом токсико-енергетичного відгуку біотичних компонентів водних екосистем
Безсонов Є.М.
к.т.н., доц. Андрєєв В.І.
кандидата технічних наук
27.06.2018
К 35.052.22
Ідея поділу влади в українській політико-правовій думці ХІХ - поч. ХХІ ст.
Кравців О.Р.
д.ю.н., проф. Гураль П.Ф.
кандидата юридичних наук
26.06.2018
Д 35.052.19
Діяльність судів загальної юрисдикції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення
Козюренко Р.С.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
кандидата юридичних наук
26.06.2018
Д 35.052.19
Фотограмметричне та картографічне забезпечення оцінки стану ерозійних процесів (на прикладі Волинського Опілля)
Мендель В.Д.
д.т.н.проф. Мельник В.М.
кандидата технічних наук
21.06.2018
Д 35.052.12
Структурно-параметрична модифікація мікроелектронних сигнальних перетворювачів імпедансу для сенсорної техніки
Барило Г.І.
д.т.н., проф. Готра З.Ю.
доктора технічних наук
21.06.2018
Д 35.052.13
Застосування аерокосмічних методів для оцінювання родючості земель сільськогосподарського призначення ландшафтних зон Закарпаття
Гебрин-Байди Л.В.
д.ф-м.н., проф. Железняк О.О.
кандидата технічних наук
21.06.2018
Д 35.052.12
Розвиток педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі
Калінська О.П.
д.пед.н., доц. Сушенцева Л.Л.
кандидата педагогічних наук
19.06.2018
К 35.052.24
Неперервна професійна підготовка соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді
Ставкова С.Г.
к.пед.н., доц. Гайдук Н.М.
кандидата педагогічних наук
19.06.2018
К 35.052.24
Мультимодальні композиційні портландцементи з високою ранньою міцністю та модифіковані бетони на їх основі
Гев'юк І.М.
д.т.н., проф. Саницький М.А.
кандидата технічних наук
15.06.2018
Д 35.052.17
Несуча здатність та деформативність багатошарових плит перекриття
Вознюк Л.І.
д.т.н., проф. Демчина Б.Г.
кандидата технічних наук
15.06.2018
Д 35.052.17