Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Вплив температури і тиску на характеристики напружено-деформованого стану і герметичності вузлів вологозахисту плівкових конденсаторів
Возняк А.Г.
д.т.н., проф. Ройзман В.П.
кандидата технічних наук
28.11.2018
Д 35.052.06
Методи та інструменти податкового планування в системі менеджменту підприємства
Оліховський В.Я.
к.е.н., проф. Загородній А.Г.
кандидата економічних наук
23.11.2018
Д 35.052.03
Гармонійний розвиток та державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів України
Яструбський М.Я.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
23.11.2018
Д 35.052.03
Композиційні принципи застосування мозаїчних творів в архітектурі Львова кінця ХІХ – початку ХХІ століття
Піддубна Н.Г.
д.арх., доц. Рибчинський О.В.
кандидата архітектури
14.11.2018
Д 35.052.11
Формування мережі об’єктів паркування індивідуального автотранспорту в історично сформованих містах (на прикладі м. Львова)
Любицький Р.І.
к.арх., проф. Петришин Г.П.
кандидата архітектури
14.11.2018
Д 35.052.11
Архітектурно-планувальна організація духовно-реколекційних центрів Української Греко-Католицької церкви
Голубчак К.Т.
д.арх., проф. Слєпцов О.С.
кандидата архітектури
13.11.2018
Д 35.052.11
Архітектура сценографії Є. Лисика
Климко З.В.
д.арх., проф. Проскуряков В.І.
кандидата архітектури
13.11.2018
Д 35.052.11
Економічне оцінювання відновлення авіаційної техніки авіаремонтними підприємствами
Калиновський А.О.
д.е.н., проф. Поплавська Ж.В.
кандидата економічних наук
31.10.2018
Д 35.052.03
Формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах
Гончар М.Ф.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
31.10.2018
Д 35.052.03
Становлення та розвиток філософсько-правових ідей в Галичині (сер. ХІХ – ХХ ст.)
Вовкович У.В.
д.ю.н., проф. Токарська А.С.
кандидата юридичних наук
30.10.2018
Д 35.052.19
Становлення і еволюція трудового права на території Східної Галичини у складі Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.)
Маланій О.Я.
д.ю.н., проф. Макарчук В.С.
кандидата юридичних наук
30.10.2018
Д 35.052.19
Становлення та функціонування українських наукових, громадських та культурно-освітніх інституцій Східної Галичини в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття: історико-правовий вимір
Церковник С.І.
к.ю.н., доц. Забзалюк Д.Є.
кандидата юридичних наук
29.10.2018
Д 35.052.19
Юридична реальність як онтогносеологічна форма існування права (філософсько-методологічний аналіз)
Бернюков А.М.
д.ю.н., проф. Козловський А.А.
доктора юридичних наук
29.10.2018
Д 35.052.19
Двостадійне очищення інфільтратів сміттєзвалищ в аеробних лагунах та міських очисних спорудах
Середа А.С.
д.т.н., проф. Мальований М.С.
кандидата технічних наук
25.10.2018
К 35.052.22
Методи і засоби опрацювання біомедичних зображень в системах автоматизованої мікроскопії
Піцун О.Й.
д.т.н., проф. Березький О.М.
кандидата технічних наук
25.10.2018
Д 35.052.14
Інформаційна технологія опрацювання параметрів пасажиропотоків громадського транспорту
Борейко О.Ю.
д.т.н., проф. Теслюк В.М.
кандидата технічних наук
25.10.2018
Д 35.052.14
Арилювання п’яти- і шестичленних гетероциклів арендіазонієвими солями та перетворення продуктів реакцій
Піткович Х.Є.
д.х.н., проф. Обушак М. Д.
кандидата хімічних наук
22.10.2018
Д 35.052.01
Багатопараметричний синтез конструктивних елементів циліндричних редукторів з урахуванням особливостей їх виготовлення та надійності
Васильєва О. Е.
д.т.н., проф. Кузьо І.В.
доктора технічних наук
17.10.2018
Д 35.052.06
Виявлення сигналів дефектів при магнітодинамічній діагностиці залізничних рейок шляхом використання вейвлет-перетворень та нейронних мереж
Ващишин Л. В.
д.т.н., проф. Нічога В.О.
кандидата технічних наук
12.10.2018
Д 35.052.10
Моделі та алгоритми спільного управління ресурсами в безпровідних гетерогенних мережах
Масюк А. Р.
д.т.н., проф. Климаш М. М.
кандидата технічних наук
12.10.2018
Д 35.052.10
Характеристики складності sh-моделей спеціальних функцій і їх застосування для оптимізації спецпроцесорів
Ткачук Т.І.
д.т.н., проф. Дунець Р. Б.
кандидата технічних наук
28.09.2018
Д 35.052.08
Динамічна компенсація реактивної потужності в суднових автономних електроенергетичних системах
Муха М.Й.
д.т.н., проф. Вишневський Л.В.
доктора технічних наук
28.09.2018
Д 35.052.02
Концепція правової держави Б. Кістяківського: філософсько-правові виміри
Гоменюк З.П.
д.ю.н., проф. Сливка С.С.
кандидата юридичних наук
19.09.2018
Д 35.052.19
Присяга працівника ОВС України: історико-правовий вимір
Маськовіта М.М.
к.ю.н., доц. Гарасимів О.І.
кандидата юридичних наук
19.09.2018
Д 35.052.19
Розвиток контролінгової діяльності машинобудівних підприємств
Лемішовський В.І.
к.е.н., доц. Босак А.О.
кандидата економічних наук
13.09.2018
Д 35.052.03
Трансфер технологій у системі стратегічного розвитку університетів
Мрихіна О.Б.
д.е.н., проф. Чухрай Н.І.
доктора економічних наук
13.09.2018
Д 35.052.03
Підвищення ефективності випромінюючих компонентів інфокомунікаційних систем на основі щілинних ліній передачі
Ліске О.М.
к.ф.-м.н., доц. Гоблик В.В.
кандидата технічних наук
07.09.2018
Д 35.052.10
Методи та моделі надання послуг в гетерогенних розподілених інформаційно-телекомунікаційних системах
Лаврів О.А.
д.т.н., проф. Климаш М.М.
доктора технічних наук
07.09.2018
Д 35.052.10
Відтворення кварталів житлової забудови центральних частин малих історичних міст
Ясінський М.Р.
д.арх., проф. Бевз М.В.
кандидата архітектури
13.07.2018
Д 35.052.11
Містобудування Західної України епохи бароко (сер. XVII СТ. – кін. XVIII ст.)
Лукомська З.В.
д.арх., проф. Бевз М.В.
доктора архітектури
13.07.2018
Д 35.052.11