Ідентифікація інтервальних моделей об’єктів з розподіленими параметрами на основі поведінкових моделей бджолиної колонії

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Дивак Микола Петрович
Спеціальність
01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
24.03.2016 13:32
Статус
дисертація захищена