Відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері: адміністративно-правові та фінансово-правові аспекти

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
к.ю.н., проф. Назар Юрій Степанович
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
11.04.2016 13:47
Статус
дисертація захищена