Синтез, хімічні та біологічні властивості нових функціоналізованих похідних 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.хім.н., проф. Новіков Володимир Павлович
Спеціальність
02.00.03 — органічна хімія
Дата захисту
04.03.2016 10:48
Статус
дисертація захищена