Інноваційне відтворення основних засобів на підприємствах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Скворцов Ігор Борисович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
28.03.2016 17:01
Статус
дисертація захищена