Формування і реалізація стратегій інвестування машинобудівних підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.е.н., проф. Козик Василь Васильович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
08.04.2016 16:53
Статус
дисертація захищена