Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення та в’язко-пружного деформування у середовищах з фрактальною структурою

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Соколовський Ярослав Іванович
Спеціальність
01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
10.03.2016 13:37
Статус
дисертація захищена