Підвищення ефективності системи рекуперації енергії колісних транспортних засобів з електричним приводом

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., доц. Сітовський Олег Пилипович
Спеціальність
05.22.02 — автомобілі та трактори
Дата захисту
26.02.2016 16:37
Статус
дисертація захищена