Розроблення нанорозмірних світловипромінювальних структур на основі амбіполярних карбазоловмісних напівпровідників

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Стахіра Павло Йосипович
Спеціальність
05.27.01 — твердотільна електроніка
Дата захисту
31.03.2016 16:14
Статус
дисертація захищена