Методи та програмно-апаратні засоби опрацювання сигналів з поліпараметричною інформаційною ентропією

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Николайчук Ярослав Миколайович
Спеціальність
05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти
Дата захисту
25.03.2016 09:45
Статус
дисертація захищена