Державне управління інститутами спільного інвестування в національному господарстві

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Олексів Ігор Богданович
Спеціальність
08.00.03 — економіка та управління національним господарством
Дата захисту
06.04.2016 16:56
Статус
дисертація захищена