Зовнішнє залучення коштів на машинобудівні підприємства

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Партин Галина Остапівна
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
08.04.2016 16:50
Статус
дисертація захищена