Система комп’ютерного перекладу української жестової мови з використанням граматично доповненої онтології

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович
Спеціальність
10.02.21 — структурна, прикладна та математична лінгвістика
Дата захисту
10.02.2016 13:42
Статус
дисертація захищена