Публічний статус громадських об’єднань в Україні: адміністративно-правовий аспект

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
к.ю.н., проф. Ковалів Мирослав Володимирович
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
11.04.2016 13:48
Статус
дисертація захищена