Засоби теплометрії на базі термоелектричних перетворювачів теплового потоку

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Бабак Віталій Павлович
Спеціальність
05.11.04 — прилади та методи вимірювання теплових величин
Дата захисту
26.02.2016 09:48
Статус
дисертація захищена