Міцність та деформативність залізобетонних стиснуто-зігнутих елементів, підсилених залізобетонною обоймою при дії навантаження

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Бліхарський Зіновій Ярославович
Спеціальність
05.23.01 — будівельні конструкції, будівлі та споруди
Дата захисту
01.04.2016 12:28
Статус
дисертація захищена