Методи та засоби аналізу надійності функціонування програмного забезпечення з урахуванням етапів життєвого циклу

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович
Спеціальність
01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем
Дата захисту
11.03.2016 13:34
Статус
дисертація захищена