Синтез та властивості алкілових, карбо- та гетероциклічних естерів тіосульфокислот

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.хім.н., проф. Лубенець Віра Ільківна
Спеціальність
02.00.03 — органічна хімія
Дата захисту
22.02.2016 10:54
Статус
дисертація захищена