Синтез псевдополіамінокислот розгалуженої будови та формування водних нанорозмірних дисперсій

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. х. н., с.н.с. Самарик Володимир Ярославович
Спеціальність
02.00.06 — хімія високомолекулярних сполук
Дата захисту
05.05.2016 10:39
Статус
дисертація захищена