Вплив образів архітектурної спадщини вавилона на формування світової архітектури

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
к.арх., доц. Єксарьова Надія Максимівна
Спеціальність
18.00.01 — теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
Дата захисту
12.04.2016 15:41
Статус
дисертація захищена