Адаптивне планування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Захарчин Галина Миронівна
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
12.02.2016 17:20
Статус
дисертація захищена