Математичне моделювання дифузійних потоків у двофазних стохастично неоднорідних шаруватих структурах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Чернуха Ольга Юріївна
Спеціальність
01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
10.03.2016 13:39
Статус
дисертація захищена