Естери 4-формілпіразол-3-карбонових кислот у синтезі нових функціональних та конденсованих похідних піразолу

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.хім.н., проф. Вовк Михайло Володимирович
Спеціальність
02.00.03 — органічна хімія
Дата захисту
04.03.2016 10:45
Статус
дисертація захищена