Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.е.н., доц. Юринець Оксана Василівна
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
11.03.2016 17:09
Статус
дисертація захищена