Міцність та деформативність дощатоклеєних балок армованих склопластиковою та базальтовою арматурою

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Демчина Богдан Григорович
Спеціальність
05.23.01 — будівельні конструкції, будівлі та споруди
Дата захисту
31.03.2016 12:30
Статус
дисертація захищена