Фізичні властивості ортоалюмінату ітрію, легованого марганцем, для люмінесцентної дозиметрії іонізуючого випромінювання

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ф-м.н., проф. Убізський Сергій Борисович
Спеціальність
01.04.07 — фізика твердого тіла
Дата захисту
31.03.2016 16:13
Статус
дисертація захищена