Міцність і деформативність комбінованих металевих систем, об’єднаних у сумісну роботу зі залізобетонною плитою

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., доц. Іваник Іван Григорович
Спеціальність
05.23.01 — будівельні конструкції, будівлі та споруди
Дата захисту
01.04.2016 12:28
Статус
дисертація захищена