Амфіфільні поверхнево-активні олігомери на основі піромелітового діангідриду та їх колоїдно-хімічні властивості

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.хім.н., доц. Будішевська Ольга Григорівна
Спеціальність
02.00.06 — хімія високомолекулярних сполук
Дата захисту
22.02.2016 10:51
Статус
дисертація захищена