Вплив геометричних параметрів на навантажувальну здатність опорно–поворотного пристрою автокранів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Малащенко Володимир Олександрович
Спеціальність
05.02.02 — машинознавство
Дата захисту
26.02.2016 15:11
Статус
дисертація захищена