Науково-практичні основи створення високоефективного пилоочисного обладнання комбінованої дії

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Гумницький Ярослав Михайлович
Спеціальність
05.17.08 — процеси та обладнання хімічної технології
Дата захисту
29.12.2015 10:25
Статус
дисертація захищена