Моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем методами аналізу інтервальних даних

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Стахів Петро Григорович
Спеціальність
01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
24.03.2016 13:30
Статус
дисертація захищена