Методи та засоби забезпечення надвисокої роздільної здатності зображень з флуктуаційною функцією інтенсивності

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Пелешко Дмитро Дмитрович
Спеціальність
05.13.23 — системи та засоби штучного інтелекту
Дата захисту
11.03.2016 16:27
Статус
дисертація захищена