Підвищення рівня екологічної безпеки шляхом удосконалення роботи міських очисних споруд

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович
Спеціальність
21.06.01 — екологічна безпека
Дата захисту
26.02.2016 09:49
Статус
дисертація захищена