Науково-технічні засади розроблення еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., доц. Паракуда Василь Васильович
Спеціальність
05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Дата захисту
14.04.2016 16:54
Статус
дисертація захищена