Управління поведінкою персоналу підприємства на засадах корпоративної культури кандидата економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Захарчин Галина Миронівна
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
11.03.2016 17:06
Статус
дисертація захищена