Параметричний синтез енергоощадного багатомасового ланцюгового привода

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Пилипенко Олег Іванович
Спеціальність
05.02.02 — машинознавство
Дата захисту
26.02.2016 15:09
Статус
дисертація захищена