Дедіазоніювання ароматичних бісдіазонієвих солей в умовах реакцій зандмейєра та аніонарилювання

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н. Грищук Богдан Дмитрович
Спеціальність
02.00.03 — органічна хімія
Дата захисту
05.05.2016 10:42
Статус
дисертація захищена