Одержання бітумів і бітумних емульсій, модифікованих інден-кумароновими смолами

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Пиш'єв Сергій Вікторович
Спеціальність
05.17.07 — хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів
Дата захисту
08.04.2016 08:52
Статус
дисертація захищена