Науково-прикладні основи проектування функціонально-орієнтованих технологій машинобудування засобами паралельного інжинірингу

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Грицай Ігор Євгенович
Спеціальність
05.02.08 — технологія машинобудування
Дата захисту
20.01.2016 15:16
Статус
дисертація захищена